Zichtbaarheid Vergroten, Barrières Verkleinen

Geplaatst op: 01-02-2024

Vorig jaar werden wij 1% FairShare® partner van Fonds Gehandicaptensport. Samen met Jan Knaap (Manager Partnerships FGS) blikten we terug op de eerste maanden van onze samenwerking.

zichtbaarheid-1

Hoe bevalt de samenwerking met Hillenaar Outdoor tot nu toe?

De samenwerking bevalt uitstekend. Het 1% FairShare® concept is een initiatief dat 15 jaar geleden is ontstaan om onder grote sportsponsoren bewustzijn te creëren dat 1% van bij de sportbonden aangesloten sporters een beperking heeft. Wij riepen hen dan ook op om 1% van het totale sponsorbudget aan gehandicaptensport te besteden. Inmiddels hebben wij 1% FairShare® partners in verschillende vormen bij ons aangesloten, zodat alle bedrijven die vinden dat mensen met een beperking gelijke kansen zouden moeten hebben om te sporten zich kunnen aansluiten. Hillenaar Outdoor wilde graag bijdragen en helpt ons met onze zichtbaarheid.

Hoe draagt deze samenwerking bij aan het zichtbaar maken van gehandicaptensport?

De slogan van Hillenaar – Gezien worden, daar gaat het om – vat ons gezamenlijke doel eigenlijk heel goed samen. Mensen realiseren zich vaak niet welke barrières sporters met een beperking dagelijks moeten overwinnen. Dat mag best meer gezien worden! Bijvoorbeeld: voor rolstoelbasketbal heb je niet alleen sportschoenen nodig, maar ook een speciale sportrolstoel. Dat loopt al snel flink in de kosten en dat betekent dat sporters mét beperking een extra barrière ervaren om te kunnen sporten. Zij hebben hulp nodig van bepaalde instanties, zoals gemeentes en zorgverzekeraars, om hen te steunen met bijvoorbeeld een subsidie voor hun sporthulpmiddelen. Om die barrière te verlagen is het belangrijk om meer bewustzijn te creëren bij deze instanties en dat kan alleen als je zichtbaar bent.

Wat zijn enkele uitkomsten van deze samenwerking tot nu toe?

Hillenaar heeft aan ons een mediakavel geschonken om te veilen op onze jaarlijkse benefietavond, wat de kopers een prachtige landelijke zichtbaarheid opleverde. Met de opbrengsten van deze veiling kunnen wij weer mooie projecten financieren. Maar daarnaast biedt Hillenaar ons ook de speelruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien wanneer zich kansen voordoen. Zo konden wij bijvoorbeeld onze 1% FairShare® Partner Louwman Group dit voorjaar op ludieke wijze feliciteren met hun 100-jarig bestaan via een aantal reclamemastenlangs de snelweg, mooi toch! Dat zijn hele leuke extra’s die dit partnership ons te bieden heeft.

En zijn er nog grote aankomende evenementen of campagnes die jullie alvast met ons willen delen?

We hebben onder andere een collecteweek campagne op komst en mogelijk een landelijke campagne komend jaar. Ook zijn de Paralympische Spelen in aantocht, wat een geweldige kans biedt voor meer zichtbaarheid.

Tot slot, wat kan Fonds Gehandicaptensport bereiken met behulp van partners zoals Hillenaar Outdoor?

Onze partners dragen bij aan ons Uniek Sporten-platform, waar 4.500 sportclubs bij zijn aangesloten, die een vorm van aangepast sporten aanbieden. Maar ook aan de jaarlijkse 300 clinics van ons (S)Cool on Wheels programma voor het regulier en speciaal onderwijs. Afgelopen paar jaar zijn er via ons meer dan 600 sporthulpmiddelen verstrekt, zoals rolstoelen, handbikes en protheses. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door mooie bijdragen van het Ministerie van VWS en van onze partners. Verder steunen we ook Special Olympics Nederland en Sailwise, een watersportinitiatief voor mensen met een beperking. Onze gezamenlijke inzet maakt deze projecten mogelijk en draagt bij aan onze missie om sportparticipatie tussen mensen met en zonder beperking in 2030 gelijk te trekken. De samenwerking tussen Fonds Gehandicaptensport en Hillenaar Outdoor belooft in de toekomst nog veel meer bijzondere initiatieven en impact te brengen. Samen bouwen we verder aan een inclusieve samenleving waar sport toegankelijk is voor iedereen. Dat mag niet alleen gezien, maar ook gezegd worden!

Lees hier meer over het 1% FairShare® concept.

Bekijk ook ander nieuws

Reclamemast-Beverwijk-Hillenaar-Outdoor
hillenaar outdoor
Roosendaal A17