Adverteerders profiteren van toenemende filezwaarte en drukte op Nederlandse wegen

Geplaatst op: 04-10-2023

Automobilisten laten zich niet ontmoedigen door verkeersopstoppingen en stijgende benzineprijzen, zo blijkt uit recente gegevens van de ANWB. De filezwaarte (lengte x duur file) op de wegen is met 19 procent gestegen sinds het einde van de coronaperiode. Dat betekent dus ook extra bereik voor onze adverteerders.

Filezwaarte

Filezwaarte (Bron: ANWB)

Uit de cijfers van de afgelopen negen maanden blijkt dat het aantal files op bijna alle werkdagen is toegenomen. Tijdens de ochtendspits ging het om 12 procent en tijdens de avondspits om ongeveer 20 procent. De verwachting van de ANWB is dat de filezwaarte in de komende maanden – mede dankzij het slechtere weer in de winter – alleen maar verder zal stijgen. Dat maakt het voor adverteerders nog interessanter om in de koude maanden zichtbaar te zijn langs de weg!

Er zijn duidelijke regionale verschillen zichtbaar in de verkeerssituatie. Met name in Noord-Brabant – waar wij goed vertegenwoordigd zijn met wel 5 reclamemasten – nam het aantal files met 35 procent fors toe. Andere provincies waar een stijging in het aantal files is gemeten, zijn Noord-Holland met een toename van 31 procent, Zuid-Holland met 24 procent, Utrecht met 9 procent en Gelderland met 6 procent.

Wil jij zichtbaar zijn langs de drukke Nederlandse snelwegen? Bekijk hier al onze locaties!

Bekijk ook ander nieuws

Reclamemast-Beverwijk-Hillenaar-Outdoor
hillenaar outdoor
Roosendaal A17