Bereik en Heatmaps

Snelweg reclame is een massamedium. Via reclamemasten langs de snelweg bereik je dagelijks een groot aantal mensen. Toch is het steeds belangrijker om niet alleen in te zetten op bereik, maar gericht te zoeken naar het juiste bereik. Jij weet waarschijnlijk waar je klanten zich bevinden, wij vertellen je hoe je ze het beste kunt bereiken.

Door het slim inzetten van data brengen wij steeds beter in kaart wie wij bereiken via onze reclamemasten. Deze data visualiseren wij in heatmaps, op basis waarvan wij advies geven over de planning van je Out of Home campagne. De kaart toont hoeveel procent van het bereik uit een bepaald postcodegebied komt. Daarbij geeft rood een hoog percentage aan, blauw een laag percentage en groen en geel ertussenin.

Datavergaring

De data worden verzameld op basis van locatiegegevens die we verkrijgen via smartphone apps. Wanneer een participant van het zogenaamde mobiele panel in het gezichtsveld is van onze reclamemast, dan telt deze als een passant van onze masten. Bij al onze locaties hebben wij een gebied geselecteerd vanaf waar het scherm zichtbaar is. Deze metingen zijn specifiek per rijrichting uitgevoerd.

Hierbij houden we een bepaalde ondergrens van accuraatheid aan. Wanneer de meting onder de grens van minimale accuraatheid zit, dan wordt de data van deze meting niet geregistreerd in het onderzoek. Op die manier zorgen we ervoor dat onze data accuraat is. De metingen gebeuren 24/7. De app hoeft niet in gebruik te zijn op het moment van meten, ook op de achtergrond worden de gegevens gemeten. De locatie gegevens van deze participanten worden verzameld via verschillende apps. Het gaat daarbij om zowel grote als kleinere apps, bijvoorbeeld weerapps, fileapps en flitsmelders (wanneer 1 participant via meerdere apps tegelijk wordt gemeten, wordt deze data geteld als 1 persoon. We tellen dus per device, en niet per appgebruiker).

Participanten bereik onderzoek

Aan dit onderzoek doen ongeveer 1.8 miljoen Nederlanders boven de 10 jaar mee. Uit onderzoek kennen we ook de representativiteit van het panel op basis van leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. Hierbij wordt onderzocht op huishouden niveau, of gekeken naar hoofd van het huishouden. 

Leeftijd: de leeftijdscategorie 45-55 (leeftijd van het hoofd van het huishouden) is over gerepresenteerd in het mobile panel, ten opzichte van de Nederlandse populatie. De categorie 65+ is iets onder gerepresenteerd. In alle andere leeftijdscategorie√ęn is het verschil minimaal.

Inkomen: Het mobiele panel toont een over representativiteit in de groep die meer dan 2 keer modaal verdient en een onder representativiteit in de groep die onder modaal verdient, ten opzichte van de Nederlandse populatie.

Opleiding: Het mobiele panel toont een onder representativiteit in de groep met een praktische opleiding en een lichte over representativiteit in de hogere en universitaire opleidingen.

Validatie van het onderzoek

De verdeling van participanten over de provincies is gelijkmatig, uit iedere provincie doet gemiddeld 12% van de inwoners mee. Deze steekproef wordt gebruikt om via een statistisch model de werkelijke drukte in te schatten. Dit model is gevalideerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Buitenreclame Onderzoek (BRO) en wordt doorlopend getest en gekalibreerd.

Privacy

Wij vinden het erg belangrijk om de privacywetgeving in acht te nemen. Onze methode is dan ook zowel GDPR als AVG proof. De verzamelde gegevens worden verwerkt zonder daarbij persoonsgegevens op te slaan. Ook wordt de data pas weergegeven als een bepaalde ondergrens van participanten is gemeten op een bepaalde locatie, om te voorkomen dat de data terug te leiden is naar specifieke personen. Verder hebben alle participanten expliciet toestemming gegeven om hun data te delen.

Bron: Resono.